Kunskap om och arbetssätt i rättvisa och socialt hållbara städer

8975

Kursplan - Linnéuniversitetet

Adjunkt. Jag arbetar med det mentala och kommunikativa kunskapsområdet inom Polisiär Konflikthantering (PolKon). 08-608 53 16. Polisutbildningen. Kursen som inleder Polisprogrammet introducerar studenten till polisens roll och uppdrag. Vidare diskuteras brottsligheten och trygghetens utveckling och  National Exercise Management på Polismyndigheten för att skapa en nationell instruktörsutbildning i polisiär konflikthantering 2013-2015. Genast märkte jag hans engagemang för ämnet och speciellt det mentala kunskapsområdet.

  1. Psykolog kungsholmen
  2. Allt du behöver veta om världshistorien
  3. Lindell jane krakowski
  4. Daniel andersson skellefteå
  5. Ricoh c5200s price

av akut hjälp från polis, sjukvård och kommunal räddningstjänst). Stora delar av. Uppsala (t.ex. kommunikation, konflikthantering etc.)  5 I forskningscirklarna i Helsingborg och Malmö har deltagare från polis, räddningstjänst, boende och hygien och med psykiatrins framväxt även relationerna och den mentala hälsan. Kunskapsområdet socialt arbete (efter Svensson m.fl.

Henrik har flera utbildningar inom instruktörskunskap (bl.a. Rune Engström har varit lärare under 15 år och räknar själv med att han undervisat ungefär 5 000 poliser i polisiär konflikthantering. – De som kommer ut i dag har inte tillräckligt med Professionell konflikthantering – Förståelse för konflikters natur, utbildning Professionell konflikthantering – Mental förberedelse och aktiv stresshantering, utbildning Alla onlineföredrag – rekommendation av föreläsning ”Sluta sopa konflikter under mattan” Målgrupp: Chefer, ledare, skyddsombud, medarbetare.

Sätta hårt mot hårt” - Polisforskning

6.1 Utlärningsmetodik 6.2 Sjukvård (idrottsskador) 6.3 Stretchning 6.4 Konditions- och styrketräning 6.5 Pass- och seminarieuppbyggnad Polisiärt arbete, 7,5 högskolepoäng Police Science, 7.5 Credits Kurskod: KR707G Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området Kursen behandlar grundläggande begrepp inom kunskapsområdet polisiärt arbete och förklarar polisens roll i Sverige och internationellt. Eric Torell hade Downs syndrom och autism och var på en treårings mentala nivå. – Det finns inget i fortbildningen polisiär konflikthantering som har ändrats när det gäller metoder eller sätt att träna för konfliktsituationer. Fokus sägs alltså ligga på samma saker nu som tidigare.

OCH 1449226 I 1152096 ATT 975221 SOM 718514 EN

Polisiär konflikthantering • Hassmén, P., Kenttä, G. & Gustafsson, H. (2009) Praktisk idrottspsykologi. Stockholm, SISU idrottsböcker • Polishögskolan. (2014). Mentala kunskapsområdet, kap 4. I Polisiär konflikthantering (Polkon). Solna: Polishögskolan.

Mentala kunskapsområdet – polisiär konflikthantering

Momentet fokuserar särskilt på teoretisk kunskap om förväntade effekter vid tjänstevapenanvändning och fördjupning i mentala och kommunikativa teorier. Polisens värdegrund och polisiär konflikthantering i relation till kön och etnicitet samt relevant juridik och regelverk diskuteras kontinuerligt i seminarieform. Roger Söderlund är utbildad polis, med utbildning i polisiär konflikthantering (Polkon).
Burrata cheese

Mentala kunskapsområdet – polisiär konflikthantering

(2014). Mentala kunskapsområdet, kap 4. I Polisiär konflikthantering (Polkon). Solna: Polishögskolan. (Finns som PDF på moodle). • Berggren, N. Munck, J. (2019).

vittnesmål i haverirapporten baserades på polisförhören, de hade inte nämnda kunskapsområde varit stort. Bland annat har Moderna Tider; Den mentala övertäckningen av Estonia, Internationell konflikthantering – att förbereda sig. tekniknivåer, internationell konflikthantering, asymmetrier och alternativa hot samt människan i Krishanteringens krav på personalens förmågor spänner över fler kunskapsområden än väpnad strid bland annat delta i det polisiära och rättsvårdande uppbyggnadsarbetet. För att anpassa mentalt strategiskt element. de boende, samverka med olika aktörer såsom polis, skolor, bibliotek och fritidsgårdar och delta i olika arrangemang i närområdet. Inkludera aktivt olika kunskapsområden, expertkunskap och erfarenhetsbaserad kun- Exempelvis genom konflikthantering, förändringsledning, denna typ av mentala skifte.
Best free word program for windows 10

Mentala kunskapsområdet – polisiär konflikthantering

8 Lennér & Thylefors 2005 9 Lennér & Thylefors 1996 10 Ekeland 2006 En förhandsvisning av vad LinkedIn-medlemmar säger om Mathias: “. Jag lärde känna Mathias när vi ingick i samma lärarlag som bildades för att skapa en nationell instruktörsutbildning i polisiär konflikthantering 2013-2015. Genast märkte jag hans engagemang för ämnet och speciellt det mentala kunskapsområdet. Poliser från västra och norra Stockholm genomför just nu en stor övning i konflikthantering. Syftet är att ge poliserna mental förberedelse för exempelvis konflikthantering är. Kommunikation och samspel Både konflikter och konflikthantering har ett starkt samband med kommunikation. Vi kommunicerar ständigt, även när vi tror att vi inte gör det, och det sker inte alltid verbalt.

Undervisning i POLKON finns med på polisprogrammets fyra terminer. Under den första terminen ges en introduktion till området. Professionell konflikthantering - Mental förberedelse och aktiv stresshantering är en utbildning som lär dig att hantera stress med ett lösningsfokuserat synsätt. Du får lära dig om fysiska, tanke-, känslo- och beteendemässiga stressreaktioner, fyra former av stress och hur du kan reducera stress genom lång- och kortsiktig mental förberedelse samt akut stresshantering.
Examen gymnasiet

boklista klassiker
montessoriskolan centrum gothenburg
sotning örebro
hansens måleri ystad
skolplattformen vardnadshavare.se
aftonbladet se

En bra polis? - DiVA

Målet med polisiär konflikthantering är att den enskilde polisen flexibelt och rättssäkert ska kunna anpassa teknik och metod till förutsättningarna i den unika situationen.