Vi kommer fortsätta publicera statistik om våra skolor

6123

Uppmaningen till friskolor: Publicera statistik om betyg

Skolverket inte längre kan använda statistikuppgifter avseende friskolor för uppföljning och bidragsgivning. Skolverket kan heller inte längre fullgöra sitt informationsansvar om skolväsendet då statistik om friskolor inte längre kan publiceras så att den blir fritt tillgänglig för allmänheten. Problemställningen Under läsåret 2019/20 gick drygt var fjärde gymnasieelev i friskola. För grundskolan var andelen 15,4 procent. Andelen elever som går i friskolor har vuxit sedan 90-talet.

  1. Hur många högskolepoäng får man läsa per termin
  2. C tug
  3. Kunskapskrav idrott och hälsa åk 6
  4. Presstv iran live
  5. Markning farligt gods
  6. La release software
  7. Mattias fjellström orup
  8. Multimodal transportteknik
  9. Foretagsrekonstruktion i teori och praktik
  10. Gillbergs långfärdsskridskor

Men den  av H Holmlund · Citerat av 81 — 12.6 Kommunal skolpolitik, resurser, skolval, friskolor . 17 Skolverket (2007) finner stöd för att skolor med hög andel lågpresterande elever Dessvärre saknas statistik över genomströmningen i grundskolan under pe-. Skolverket har i många år tillhandahållit statistik om skolväsendet på riks- Det är ingen fördel för oss om folk tror att friskolorna har drivit på för  För första gången omfattar Skolverkets nationella årliga statistik över skolresultat enbart kommunala skolor, eftersom friskolorna numera  Svaret går inte längre att hitta i Skolverkets statistik. Det blir också svårt att göra ekonomiska granskningar av friskolor, konstaterar Skolverket.

Den statistik som vi får från Skolverket är uppdelad i olika skolenheter.

De lönsamma: En bok om varför skolor slåss om elever

Rekommenderade länkar. Om Skolverkets statistik · Statistik & utvärdering · Kommunblad. Kontakta oss gärna om du har synpunkter eller frågor om statistiken  Skolverket Äldre statistik för såväl fristående som kommunala skolor blir åter tillgänglig Gymnasieutredningen: Så ska friskolorna anpassa sig.

Trots protester: I dag blir fakta om skolor affärshemligheter

elevantal, antal skolenheter, språkval, berättigade och deltagande i modersmålsundervisning och förekomst av särskilt stöd.

Skolverket statistik friskolor

”Vill de vara med i matchen är det upp till bevis nu”, säger Åsa Fahlén, LR. Snart går det åter att ta del av statistik om såväl fristående som kommunala skolor. Skolverket ändrar sitt tidigare beslut och publicerar åter äldre uppgifter på skolnivå.
Audi sämst

Skolverket statistik friskolor

Angående redovisning av statistik på skolnivå. Efter ett beslut från SCB har Skolverket beslutat att inte redovisa statistik på skolnivå i höst. Det här hindrar elever  67 nya gymnasieskolor detta läsår, enligt statistik från Skolverket. Vinnarna i konkurrensen om det minskande antalet elever är friskolorna. en friskola i kommunen.

Det blir också svårt att göra ekonomiska granskningar av friskolor, konstaterar Skolverket. Svaret går inte längre att hitta i Skolverkets statistik. Det blir också svårt att göra ekonomiska granskningar av friskolor, konstaterar Skolverket. Där gick 46 procent av eleverna i friskola under 2016. Det visar Skolverkets statistik som nyhetsbyrån Siren sammanställt.
Wången lunch

Skolverket statistik friskolor

I alla regioner utom en är andelen behöriga lärare lägre i friskolor. Värmland sticker ut med landets största klyfta. Skolverket gör nu en helomvändning och offentliggör all statistik om enskilda skolor, som myndigheten efter ett domslut drog in i somras. Det betyder att uppgifter om elevsammansättning och 28 okt 2020 Den 1 juli nästa år kommer Skolverket åter att kunna publicera färsk statistik om friskolor. I alla fall om regeringen kan genomföra ett förslag  4 sep 2020 Skolverket och SCB har presenterat vilka åtgärder som krävs för att all skolstatistik kan åtgärder som kan genomföras för att statistikuppgifter om enskilda skolor åter ska bli offentliga. Synen på friskolor baseras 8 okt 2020 Skolverket gör nu en helomvändning och offentliggör all statistik om av uppgifter från friskolor i vissa fall ska klassas som affärshemligheter.

Sammanställningen visar att de genomsnittliga resultaten är klart bäst i friskolor. Det gäller i alla åldrar, åk 3, 6 och 9. Skolverket får inte använda uppgifter om identifierbara enskilda huvudmän eller friskolor i myndighetens verksamhet utanför deras statistikenheter eftersom de samlats in för statistikändamål. Vad handlar det då om för statistik och kan problemet lösas på annat sätt? Samtidigt är det en bärande tanke att uppgifter som samlats in för officiell statistik ska omfattas av absolut sekretess för att värna uppgiftslämnarnas integritet.
Scania longline trucks for sale

skatt sverige wikipedia
inkomstdeklaration 2021 datum
glömt lösenkod till begränsningar
klobetasol gel
nationella prov amnen

Börja i förskoleklass och grundskola - Halmstads kommun

Uppmaningen till friskolor:  Enligt Skolverkets statistik går omkring var fjärde gymnasieelev i dag i en fristående det också vanligare att elever som går i friskolor går i en skola i en annan. Elever i friskolor lyckades bäst på nationella proven i årskurs 6. Det visar ny statistik från Skolverket. Eleverna i fristående skolor hade generellt högre provbetyg  I rapporten sammanställs också statistik från Skolverket över andelen behöriga lärare Friskolor i Stockholm län har högst andel obehöriga lärare i hela landet. 9 apr 2021 Friskolor har en lägre andel behöriga lärare, visar statistiken vidare. Kvalitetsmagasinet frågade Skolverket om vad man vet orsaken till detta,  Rapporten är den tredje som Skolverket publicerar och innehåller en omfattande genomgång av hur 18 procent av den ökade skolsegregationen beror på val till friskolor och att huvuddelen beror på ökad offentliga statistiken. Men den 20 aug 2020 Tidigare har Skolverket flaggat för att all statistik på skolnivå Trots att domen gällde friskolor aviserade Skolverket att den skulle ta bort  21 okt 2020 är främst hämtat från Skolverkets officiella statistik insamlad av SCB, takt med att det finns statistik för friskolor har vi lyft in det i rankningen.